Om oss
Medlemsområde
Medlemsliste
NORSOK prekvalifiserte systemer
Linker
Kontakt oss

Nyheter
Julemøte 3.12.20 på Teams
Ordinær generalforsamling Maling & Lakkindustriens Forbund

Søk

Lage løsning nyhetsbrev[Du står her:
Om oss/Nyheter/Transportgruppas mandat]

Transportgruppas mandat

Transportgruppa er oppnevnt for å veilede styret i dets arbeid med regelverk rundt transport av farlig gods på vei (ADR), sjø(IMDG), fly (IATA) evt. bane (RID) dersom aktuelt

Transportgruppens mandat:

Transportgruppen er oppnevnt for å veilede styret i dets arbeid med regelverk rundt transport av farlig gods på vei (ADR), sjø (IMDG), fly (IATA) evt. bane (RID) dersom aktuelt.

Møteaktivitet:

  • Gruppemøter 2 ganger i året, eller ved behov
  • Representere Maling og Lakkindustriens Forbund i CEPE Technical Committee Transport-møte to ganger per år
  • Deltakelse på eventuelle formøter hos DSB dersom aktuelt
  • Deltakelse på Nordisk møte dersom aktuelt

Arbeidsområder:

  • Overvåking og tolking av transportregelverk og bransjekrav
  • Gi felles innspill til høringer om transportregelverk, etc.
  • Organisere møter med transportmyndighetene ved behov (DSB, Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet osv.)
  • Besvare henvendelser fra presse, organisasjoner og offentligheten
  • Utforme felles bransjeuttalelser i enkelte saker. Skjer som oftest gjennom Technical Committee Transport sitt felles arbeid.